3 fallgruver som dreper aktivitet i møtebooking b2b

Syntes du det er vanskelig å opprettholde nok aktivitet over tid? Opplever du møtebooking som et jag eller mas over kunden? Syntes du det er vanskelig å være motivert til å gjøre arbeidsoppgavene dine? Her er de 3 fallgruvene som dreper aktivitet i b2b møtebooking.

 

Personlige Verdier

Det mange salgsledere og Daglig ledere glemmer, er at ingen selger eller møtebooker går på jobb for å oppfylle selskapet sine verdier og mål. Det bedrifter må bli flinkere på, er å kartlegge de personlige verdiene til de som jobber med salg og møtebooking. En leder må vise hvordan selskapets verdier og arbeidsoppgavene til møtebooker, hjelper møtebooker å oppfylle egne personlige mål og hva de er på utkikk etter å ha/få. Da får du en som er inspirert og har drivkraft til å gjennomføre.

Nøkkelen er å sette kongruente verdibaserte mål ut ifra hva møtebooker sine verdier er, og INGEN andre sine. Et annet viktig aspekt er å forklare på forhånd hva som skal til for å lykkes i jobben, slik at personen har realistiske forventninger og forutsetninger. Stadig vekk når jeg har møtebooking kurs, hører jeg om folk som slutter som møtebooker, fordi de trodde det skulle være enklere eller annerledes enn det de ble fortalt. Jeg mener det er leder sin oppgave å hjelpe sine ansatte å kartlegge verdiene sine. Samtidig, kjære deg som driver med møtebooking, la meg gi deg en matematisk likning: Jobbsikkerhet = Du produserer mer enn det du koster! Dette mener jeg er utrolig viktig å forstå hvis du er ansatt eller konsulent, da en bedrift ikke overlever uten omsetning og salg.

 

 

Kilden til menneskelig skuffelse

Ofte så går vi med fantasier og urealistiske forventninger til resultatet vi skal oppnå. Jeg kaller det for kilden til menneskelig skuffelse i møtebooking b2b:

 

1. Vi forventer et resultat basert på manglende aktivitet og lite kompetanse

2. Vi er misfornøyd med resultat pga høy kompetanse, men manglende aktivitet.

3. Urealistiske forventninger til resultat basert på høy aktivitet, men lav kompetanse.

 

Klarer du å styre disse forventningene og gjøre endringer ut ifra aktivitet eller kompetanse, basert på hva du sliter med i din møtebooking pitch, så kommer du langt med mengdetrening og kontinuitet. ALDRI hadde jeg trodd at jeg skulle komme på forsiden av Finansavisen som Norges beste møtebooker. Nøkkelen for min suksess har vært masse repeterende feiling over tid, ydmykhet og viljen til å lære og utvikle meg selv. Samtidig så er det utrolig viktig å være bevisst på hvem du har rundt deg, og om de gjør deg bedre.

 

 

De 3 fallgruvene

Først og fremst så er dette en prosess og noe som må jobbes med jevnlig. Mange snakker om å øke aktiviteten i møtebooking b2b, men hvis det hadde vært så lett, hvorfor gjør ikke alle det? Saken er at det er ikke så lett, og det er mange psykologiske faktorer som hindrer oss fra å gjøre det vi vet vi burde gjøre.

 

1. Hva er beviset for at du har suksess i jobben din? Det er ekstremt viktig at du definerer hva som gjør at du er suksessfull. Hvis du lar andre gjøre det, så er det lett å gi etter for andres forventninger og at du lever med ubehagelig press og uro som ikke er inspirerende for deg. Dette er skadelig i lengden, og det er lett å bli manisk, frustrert og ha vanskeligheter for å koble av. Når du definerer hva ditt eget bevis er for suksess, og du vet at du er 100 % suksessfull, da vil du få fred i sjelen din ved måloppnåelse.

 

Hva forventer du av deg selv? Hvilken sandkasse har du lyst i leke i? La det være du som har bestemt hva du vil og ikke andre , ellers er det lett å bli et offer for sammenlikning-syndrom.

 

2. Hvilke mål har du ukentlig, månedlig og årlig, og hvorfor skal du tjene penger?

Veldig mange jeg snakker med går på jobb bare for å gå på jobb. Hvis du er i en situasjon at du går på jobb bare for å betale regninger og overleve, så anbefaler jeg deg å stille deg noen spørsmål. Det er ikke noe galt hvis du trives med det, men jeg mener at når mennesker kobler inn i det de er inspirert av og har en sterk personlig verdi til, så lever vi med mye mer livsgnist og inspirasjon.

 

Jeg hadde en coaching samtale med en som hadde mistet motivasjonen. Slik ordnet vi det ila 15 minutter på telefon: Han ville tjene mer penger, så jeg spurte han: Hvorfor vil du tjene mer penger og hva skal du bruke det til? Vi ble enig om at han ville nedbetale gjeld og spare til bolig. Vi regnet ut total kredittkort gjeld og hvor mange telefonabonnement han måtte selge for å bli gjeldsfri. Automatisk så han en grunn på hvorfor han skal tjene mer. Hvis du ikke er bevisst på hvilke mål du har og hva du jager for å oppnå, så jobber man ofte kun for å jobbe, eller tjener penger bare for å tjene penger.

 

3. Arbeidsoppgavene og måloppnåelse er ikke satt opp imot personlige verdier

Å vite hva som er dine høyeste verdier og prioriteringer er ekstremt viktig. Mange når ikke målene sine og får ikke det de vil ha, nettopp fordi de ikke vet hvem de er og hva de vil ha. Jeg foretrekker Dr. John DeMartini sin Value Determination process for å kartlegge verdiene ens egne verdier.

 

Lykke til!

 

Andre innlegg
Følg meg