5 feil du må unngå for å lykkes med din møtebooking pitch

Sliter du med å lage en god møtebooking mal hvor du ikke høres ut som en robot? Syntes du det er vanskelig å finne gode møtebooking tips som faktisk fungerer? Føler du deg unaturlig og masete når du skal ringe? Her er 5 feil du må unngå for å lykkes med møtebooking b2b.

 

Dette sliter de fleste bedrifter med

Den siste tiden har jeg holdt flere møtebooking kurs hvor jeg opplever at kundene mine har én av flere felles utfordringer: De forstår ikke godt nok hvordan tjenesten eller produktet de selger, løser et problem/kartlegger et potensial til den de skal ha tiden til. Mange daglig ledere tror det også handler kun om aktivitet og hva du sier, noe det selvfølgelig ikke gjør. Det overrasker meg hvor lav standard det er på møtebooking i Norge, og det ønsker jeg å gjøre noe med! Det nytter ikke å be dine ansatte ringe mer, sende dem motivasjons video på youtube og be dem lese mer selvhjelpsbøker. Skal du lykkes med møtebooking b2b, så må du ta råd fra de som kan det og har resultater å vise til. Samtidig så er det mye psykologi du må forstå om hvorfor vi mennesker gjør det vi gjør. Kan du forklare til dine ansatte grunnen til at de føler på frykt, skyldfølelse, lav selvtillit, tvil og redsel? Fordi jeg kan lage verdens råeste møtebooking pitch, men hvis ikke vedkommende er klar over sine høyeste verdier og hvorfor de gjør det de gjør, så vil ikke den flotteste møtebooking mal fungere!

 

Urealistiske forventninger

En klassisk feil en Daglig leder gjør, er å forvente at en som jobber med møtebooking, skal fikse så og si alt selv. Da snakker vi prospektering, organisere og strukturere kundelistene og samtidig levere 5-6 møter dagen. Skal du ha realistisk målsetting og noe sjans for måloppnåelse, så må du legge til rette for best mulig forutsetninger for den som skal gjøre jobben. Før du starter dagen, så må listen være klar med tydelig definerte kundegrupper og enighet om hva er det som er en kvalifisert kunde. Du kan ikke komme på jobb, bruke 50 minutter på å prospektere og deretter ringe. Du vil bruke unødvendig med viljestyrke istedenfor å ha en god ringeflyt. Fokuset for bedriften og den som jobber med møtebooking bør være MMA – Money Making Activities.

 

Dette er de viktigste MMA aktivitetene:

1. Gå i Møter

2. Booke møter og ringe

3. Prospektere For at Punkt 1 Gå i møter skal fungere, så må en starte riktig med definere hva kvalifiserte kundemøter er. For at Punkt 2 Booke møter og ringe skal fungere, så må vi ha en ferdig liste klar og legge til rette for best mulige forutsetninger. Alle 3 punktene er viktige og avhengig av hverandre, men slurver du på 1 eller 2 , så bommer du på sluttresultatet.

 

De 5 feilene

Her er de fem feilene du må unngå når du skal lykkes med din møtebooking pitch:

1. Du pitcher på en måte hvor du svarer ikke på «what’s in it for me» for kunden

Alt for mange ringer og skryter av sine egne tjenester og produkter, men sier ingenting om hvordan de hjelper eller løser problemet for kunden/kartlegger et potensial for dem. Slutt å snakk om deg selv! Ingen bryr seg om deg før de spør – Derfor må du selge inn budskapet ditt til kunden sin favoritt radiostasjon: «What’s in it for me» . Mange forstår ikke hvordan produktet/tjenesten de skal selge, løser et problem for den de skal ha tiden til!

 

2. Du går på jobb og vet ikke verdiene dine, hva du vil og hvorfor du gjør det du gjør

Du skjønner ikke hvorfor du blir irritert, frustrert, og deretter opplever lavere selvfølelse og selvtillit. Med andre ord styrer omgivelsene deg mentalt og ikke du de. Du kan ha verdens beste møtebooking pitch, men hvis du ikke vet hvorfor du går på jobb, og er avhengig av ekstern motivasjon jevnlig, så er det et godt tegn på at du ikke vet hva verdiene dine er og hva du ønsker å oppnå i en jobb.

 

3. Du høres ut som en over-entusiastisk robot på telefon

Vi gjør business med mennesker, og ikke roboter. Ofte så får vi en upersonlig tilnærming til andre over telefon pga frykt. Nøkkelen er å jobbe med din egen kompetanse så du kan bli mer selvsikker og avslappet.

 

4. Du vet ikke hva du skal si

Veldig mange blir usikre fordi de vet ikke godt nok hva de skal si. Hvis du blir lett satt ut av innvendinger og spørsmål, så er det et tegn på at du også må jobbe med din egen kompetanse rundt tjenestene dine, møtebooking og salg.

 

5. Du forstår ikke hvordan du skal si det

En ting er å lese opp en møtebooking pitch, men det å forstå hvordan du skal ha eierskap til ordene dine, sånn at personen på andre siden faktisk tror på det du sier, er veldig viktig. Det du må stille deg selv spørsmål om er: Er du selv solgt på dine egne tjenester og produkter som du selger? Hvis ikke så anbefaler jeg deg å booke møter for noe du tror på. Det er en kunst å lære seg en god møtebooking pitch, uten at det høres ut som at du leser opp fra et møtebooking manus. Klarer du det, så blir møtebooking b2b noe helt annet 🙂

 

Lykke til!

 

Andre innlegg
Følg meg